Voor studenten

In bijna alle beroepen zijn digitale vaardigheden belangrijk. Het komt overal terug: een verslag of rapport indienen, een berekening opstellen, een presentatie maken, schema’s maken, foto’s bewerken, social media inzetten, enquêtes opstellen, online samenwerken enzovoort.

Elk jaar verschijnen er nieuwe media. Als je net van school komt, moet dat je makkelijk kunnen oppakken; je moet je kunnen aanpassen aan de voortdurende ICT-ontwikkelingen. Het keuzedeel Digitale Vaardigheden bereidt je hierop voor.

Het keuzedeel is er op twee niveaus:
- Digitale Vaardigheden Basis (vnl. voor niveau 2, 3, 4)
- Digitale Vaardigheden Gevorderd (vnl. voor niveau 3, 4)
Je docent kan je bij de keuze adviseren.

Zowel KDDV Basis als KDDV Gevorderd hebben een studielast van 240 uur.

Vaardig zijn betekent: doen!

Daarom ben je zo veel mogelijk praktisch bezig. Je werkt met opdrachten en projecten. Om een goed eindresultaat te halen, zoek je zelf de theoretische kennis erbij die je nodig hebt. Er zijn films en samenvattingen voor je beschikbaar. Maar je kunt natuurlijk ook internet gebruiken. De methode is volledig online en is device-onafhankelijk.

 

Tijdens de gehele methode wordt aandacht besteed aan:

Computer vaardigheid

Werken met mobiele apparaten, verschillende devices, software, veilig werken enz.

Werken met Office

Efficiënt werken met Office applicaties zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Teams en Office365.

Online mogelijkheden

Zoeken en vinden op internet, online en in de cloud (samen)werken, email, agenda's, social media enz

Mediawijsheid

Online indentiteit, privacy, beveiliging, jezelf presenteren, infographics, profielsites zoals LinkedIn, Pinterest, Yammer enz.

Bekijk de film hieronder voor meer informatie over KDDV:

Een licentie bestel je altijd en alleen in opdracht van je school!
 
- het kan zijn dat dit via de boekenlijst gaat
- het kan zijn dat je dit moet doen vanuit je account
 
Je docent kan je hier verder bij helpen.