Uitstel zak- slaagregeling

Het laten meetellen van het keuzedeel voor de zak- slaagregeling wordt met twee jaar uitgesteld.

Bij het invoeren van de keuzedelen is besloten om de hoogte van het behaalde resultaat van een keuzedeel mee te laten tellen in de slaag- zak regeling voor studenten. Het staat niet ter discussie dat dit gaat gebeuren, alleen wil de minister (dr. Jet Bussemaker) dit niet overhaasten. De uitvoerende partijen hebben met klem laten weten dat er meer tijd nodig is dan in eerst instantie was voorzien.

Daarom is er nu voor gekozen om de regelgeving aan te passen. Studenten die starten in het studiejaar 2020/2021 zullen er voor het eerst mee te maken krijgen dat het resultaat gaat meetellen voor het behalen van een diploma.

Wat blijft staan is het volgende:

  • Alle studenten moeten keuzedelen volgen.
  • Het keuzedeel moet afgerond worden met een examen.
  • Het resultaat van het examen moet worden vermeld op de resultatenlijst/diploma.

september 2017

bron: kamerbrief Uitstel met twee jaar van invoering slaag- zakregeling keuzedelen