Rapportage Monitor Keuzedelen

Herziening MBO heeft een nieuwe monitor uitgebracht. Hierin wordt op basis van aangeleverde gegevens van scholen de huidige stand van zaken wat betreft de keuzedelen geïnventariseerd.

Eind 2016 hebben 71 scholen informatie aangeleverd ten behoeve van de Monitor Keuzedelen.
In de publicatie vind je de informatie die is opgehaald, verwerkt in een landelijke rapportage.
(bron: www.herzieningmbo.nl/publicaties)

Het Keuzedeel Digitale Vaardigheden scoort hoog in de lijst met aangeboden keuzedelen!

Klik hier om de volledige rapportage te openen.