Veelzijdiger onderwijs dankzij keuzedelen


Op de website Profiel, het onafhankelijk nieuws-en kennisplatform voor onderwijsteam in het mbo, is een artikel geplaatst over de eerste ervaringen met de keuzedelen.

“Sinds 1 augustus 2016 is de kwalificatiestructuur van mbo-scholen herzien. Een nieuwe toevoeging aan het curriculum vormen de zogeheten keuzedelen. Waarom zijn die eigenlijk ingevoerd? En hoe ervaren scholen de veranderingen? Een reactie: ‘De keuzemogelijkheden voor de studenten zijn toegenomen, maar de administratieve belasting ook.’
In de februari-uitgave van Vakblad Profiel worden in een reeks artikelen praktijk en beleid belicht. In dit artikel komen vertegenwoordigers van het Koning Willem I College in Den Bosch en van het Ministerie van OCW aan het woord.”

Bron: profielactueel.nl

Download: Het effect van keuzedelen in het mbo